JENNIE金智妮多变穿搭如出水芙蓉纯情美图

投稿会员:yuzhiyuan 2020-05-18 12:58:58

JENNIE金智妮百变的造型穿搭,或是白色镂空蕾丝剪裁,一头波浪长发遮住半边脸颊,洁白无瑕的肌肤弹指可破,挑眉淡扫如远山,凤眉明眸,顾盼流离间皆是勾魂摄魄;黑色蕾丝花边长裙,尽显玲珑腻鼻;吊带露背连衣黑裙反衬肤若白雪,朱唇一点更似雪中一点红梅孤傲妖冶。

JENNIE金智妮多变穿搭如出水芙蓉纯情美图